Objavljeno :

Prošle sedmice, naši kolege Adela Maksumić i Enis Ivković, predstavnici Plus Minus Engineering & Consulting, učestvovali su na obuci “Upravljanje ugnljenikom” za konsultante u Bosni i Hercegovini. Ova obuka je bila dio projekta Green Agenda Innovation Acceleration (GAIA) i održana je od 13. do 17. maja. Podržana od strane EU i Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj putem projekta “Inovacije i digitalizacija MSP-ova u BiH/EU4DigitalSME”, ova obuka je obuhvatila širok spektar tema: 🌱 Razumijevanje ekoloških izazova i implementacija najboljih praksi u upravljanju okolinom. 🌱 Prepoznavanje značaja društvene odgovornosti i njenog uticaja na poslovni uspjeh. 🌱 Naglašavanje važnosti etičkih poslovnih praksi i uspostavljanje snažnih struktura korporativnog upravljanja. 🌱 Sticanje uvida u procese pažljivosti i priprema za implementaciju Mehanizma karbonske granice (CBAM). Projekt GAIA je zajednički napor koji implementiraju Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, Tehnički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Inovacioni preduzetnički centar Tehnopolis. #ZelenaEkonomija #UpravljanjeUgljenikom #ESG #ProjekatGAIA#UniverzitetSSST #EU4DigitalSME #PlusMinus

IMATE PITANJE ZA NAS?