ENERGIJSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ENERGIJSKA EFIKASNOST

Poboljšanjem energijske efikasnosti smanjujemo potrošnju energije, što se direktno odražava na smanjenje energijskih troškova, povećavamo ekonomske koristi stvaranjem novih radnih mjesta i razvojem tržišta, demonstriramo liderstvo, poboljšavamo kvalitetu zraka u vanjskom i unutrašnjem prostoru i produktivnost u energijski efikasnim i zelenim zgradama, smanjujemo emisije stakleničkih gasova i druge negativne uticaje na okoliš.

Plus Minus d.o.o. vrši usluge:

 • analiziranja i identificiranja mjera energijske efikasnosti i procjene ušteda,
 • energijska poređenja i rangiranja prema prioritetu i potenciju za uštede,
 • provođenja energijskih pregleda visokog kvaliteta,
 • savjetovanja i planiranja nisko-energijskih zgrada i zgrada nulte potrošnje energije,
 • stručne pomoći u različitim fazama Vaših projekata (planiranja, projektovanja, analiza, studija, nabavke, izgradnje).

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Proces dekarbonizacije i zelene transformacije energijskog sektora podrazumijeva značajno povećanje korištenja obnovljivih izvora energije kako bi se smanjile emisije stakleničkih gasova. Plus Minus d.o.o. Vam daje podršku u svim vrstama projekata iz obnovljivih izvora energije (biomasa, solarna energija, geotermalna energija, hidro energija, energija vjetra, itd.), te u različitim fazama Vaših projekata (planiranja, projektovanja, analiza, studija, nabavke, izgradnje).

ENERGIJSKI PREGLED I CERTIFICIRANJE, MJERENJE I TERMOVIZIJSKO SNIMANJE

Naše usluge savjetovanja u energijskom inženjeringu uključuju:

 • energijski pregled,
 • certificiranje,
 • mjerenje i verifikaciju (M&V),
 • energijsku analizu sistema,
 • energijsko modeliranje objekata i postrojenja,
 • usklađenost sa važećim propisima i standardima o energijskoj efikasnosti,
 • održivosti i isplativosti predloženih rješenja.

Naši uposlenici su uspješno implementirali preko 200 energijskih pregleda i certificiranja, mjerenja i termovizijskih snimanja na području Bosne i Hercegovine. Energijski pregled obuhvata ispitivanje postojećeg stanja i svojstava građevine i tehničkih sistema. Pregled se obavlja na lokaciji objekta od strane ovlaštenih osoba uvidom u građevinsku strukturu i postojeće tehničke sisteme (grijanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija, rasvjeta, itd.). Analiza energijskih gubitaka pomaže kod donošenja odluke, odnosno odabiru najekonomičnijeg rješenja energijske obnove. Energijskim pregledom naših stručnjaka prikazuje se trenutno stanje, definišu se mjere za poboljšanje energijske efikanosti, potrebne investicije, smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije stakleničkih gasova i ispituju mogućnosti intervencije.

ENERGIJSKI MENADŽMENT

Naše energijsko savjetovanje pruža sveobuhvatnu podršku u energijskom menadžmentu kroz niz profesionalnih usluga, a neke od tih usluga su:

 • da budete usklađeni sa važećom regulativom i zakonima,
 • podršku u uspostavljanju sistema energijskog menadžmenta EN 16001 – ISO 50001,
 • provedba energijskih pregleda i procjena,
 • analiza i izvještavanje o uštedama u energiji, troškovima i smanjenju emisija stakleničkih gasova.
 • možemo raditi u partnerstvu s Vama na izgradnji uspješne i optimizirane usluge upravljanja energijom.

  STUDIJE I ANALIZE

  Studije izvodljivosti, pripremljene od strane naših stručnjaka za energetiku, dokazuju trenutno stanje, uzimajući u obzir dostupnost svih izvora energije, ispituju sve tehničke mogućnosti ugradnje potrebnih uređaja i zakonske regulative te energijskim proračunima, potkrepljuju analizu stope povrata, prikazuju smanjenje emisija stakleničkih gasova kao i eventualna opterećenja za okoliš uzimajući u obzir socijalne i ekonomske utjecaje.

  U tu svrhu Plus Minus je u potpunosti u stanju pružiti potpunu i sveobuhvatnu paletu konsultantskih usluga za sve vrste projekata iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, koje uključuju usluge izrade:

  • studija,
  • preliminarnih studija,
  • studija izvodljivosti,
  • studija/elaborat glavnog projekta,
  • studije tehničke i ekonomske izvedivosti,
  • cost-benefit analize,
  • ekonomske i finansijske analize,
  • studije/analize procjene rizika,
  • due diligence.

  EE/OIE U SEKTORU PROIZVODNJE, USLUGA I ROBA (SMEs, korporativno poslovanje)

  Potencijal za poboljšanje energijske efikasnosti i uvođenje obnovljivih izvora u sektoru proizvodnje, usluga i roba (malim i srednjim preduzećima i industriji) je veliki i provođenje konkretnih projekata je nužno kako bi se povećala njihova konkurentnost na međunarodnom tržištu. Potencijal energijskih ušteda vezan je prvenstveno uz (ne)efikasnost proizvodnih sistema i potrošnju energije generalno, a kao važnim okvirnim pokazateljem smatra se i energijska intenzivnost (potrošnja energije po jedinici proizvodnje).

  Plus Minus Vam može pomoći u ispitivanju postojećeg stanja, analizi potrošnje energije, definisanju mjera i mogućih ušteda u sistemima klimatizacije prostora, rashladnih sistema, komprimiranog zraka, elektromotornih pogona i pumpi, iskorištavanjem procesne (otpadne) toplote, sistemima automatizacije, sistemima opskrbe energentima, mogućnosti povećanja energijske efikasnosti rasvjete, energijske efikasnosti vanjske ovojnice i mogućnosti ugradnje sistema koji koriste OIE, itd.

  Nazad na usluge

  IMATE PITANJE ZA NAS?