ESCO finansijska mobilizacija u jedinicama lokalne samouprave (FBiH i RS)

Objavljeno :

U okviru projekta Zeleni ekonomski razvoj #GED kojeg finansira Embassy of Sweden in Sarajevo, a implementira UNDP Bosnia and Herzegovina, uz tehničku asistenciju koju čine kompanije Plus Minus Engineering & Consulting i Enova, Consultants and Engineers, organizovana je radionica na kojoj je predstavnicima 8 odabranih jedinica lokalne samouprave (JLS) predstavljen proces provodjenja projekta modernizacije sistema javne rasvjete kroz angažman privatnog kapitala, premo ESCO modelu finansiranja.
 Učesnici radionice su imali priliku da se upoznaju sa uradjenim aktivnostima u okviru ovog projekta, potrebnim investicijama za modernizaciju sistema javne rasvjete, razvijenoj aplikaciji i bazi podataka za sistem javne rasvjete, iskustvima sa već provedenim projektima javne nabavke energetske usluge, te dobili više informacija i odgovora na pitanje o samoj provedbi javne nabavke energetske usluge (u skladu sa ESCO modelom).

IMATE PITANJE ZA NAS?