EUSR – My Green Deal obuka za mlade

Objavljeno :

Naši eksperti, Džana Jusufović i Elvis Hadžikadić, održali su dvodnevno predavanje u okviru projekta 𝐌𝐲 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐃𝐞𝐚𝐥 kojeg realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR).
U okviru ovih predavanja, mladi su upoznati s važnošću ideja i politika o ublažavanju klimatskih promjena, promjena uzrokovanim efektom stakleničke bašte, o ekonomičnoj upotrebi energije i održivom upravljanju resursima, kao i eksploataciji alternativnih izvora energije.
Cilj samog projekta je podstaknuti mlade da kritički razmišljaju o vlastitoj budućnosti i senzibilirati njihov osjećaj vlasništva nad resursima na Zemlji.

IMATE PITANJE ZA NAS?