FINANSIRANJE PROJEKATA EE, OIE I MITIGACIJE NA KLIMATSKE PROMJENE

UPRAVLJANJE I FINANSIRANJE INVESTICIONIM PROJEKTIMA

Plus Minus d.o.o. pruža usluge upravljanja investicionim projektima iz oblasti energije, okoliša i klimatskih promjena. Naši uposlenici su uspješno upravljali i implementirali niz infrastrukturnih projekata nisko-karbonskog razvoja, ukupne vrijednosti više od 30 miliona USD na području Bosne i Hercegovine i Jugo-istočne Evrope/regiona u proteklih deset godina.
Pored upravljanja investicionim projektima, Plus Minus d.o.o. obezbjeđuje i zastupa investitore u cilju omogućavanja finansiranja aktivnosti i investicije u EE, OIE, EPC/ESCO i drugih aktivnosti koje rezultiraju smanjenjem emisije.

ENERGIJSKI KONSALTING/SAVJETOVANJE

Naši uposlenici su u proteklih više od 15 godina pružali usluge raznim domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, investitorima i fondovima (EBRD, IFC, WB, GiZ, UNDP, UniCredit Banka, Raiffeisen Banka, NLB Banka, mikrokreditne fondacije u BIH i regionu, GGF fond, privatni sektor i javne institucije u BIH i regionu) pri:

 • razvijanju projektnih ideja,
 • razvijanju projektnih dokumenata,
 • realizaciji projektnih aktivnosti,
 • razvijanju zakonskih i podzakonskih akata, finansijskih mehanizama i modela koji u omogućavaju realizaciju projekata iz oblasti energije, zaštite okoliša i mitigacije na klimatske promjene,
 • plasiranju i realizaciji aktivnosti kreditnih sredstava, grantova i su-finansiranja projekata,
 • razvijanju kreditnih proizvoda EE i strategije plasmana/realizacije kredita za mikrokreditne fondacije i komercijalne finansijske institucije u BIH i regionu,
 • obuka uposlenika finansijskih institucija o plasiranju kreditnih sredstava namijenjenih za projekte energije (EE i OIE), okoliša i klimatskih promjena.

PODRŠKA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA, INVESTITORIMA I FONDOVIMA

Osnova za odluku o pokretanju investicijskog projekta je definisanje preciznog trenutnog stanja, mogućih mjera za unaprjeđenje (bilo za postojeće ili nove projekte), finansijske vrijednosti i uspješnosti investicije prema zadanim parametrima. U tu svrhu Plus Minus je u potpunosti u stanju pružiti potpunu i sveobuhvatnu paletu konsultantskih usluga za sve vrste projekata, koje uključuju usluge izrade:

 • studija,
 • preliminarnih studija,
 • studija izvodljivosti,
 • studija/elaborat glavnog projekta,
 • studije tehničke i ekonomske izvedivosti,
 • cost-benefit analize,
 • ekonomske i finansijske analize,
 • studije/analize procjene rizika,
 • due diligence.

INDUSTRIJA I PRIVATNI SEKTOR

Na osnovu više od 30 uspješno realiziranih energetskih pregleda i projekata u industrijskom sektoru BiH i regiona, Plus Minus je u mogućnosti ponuditi privatnom sektoru rješenja za smanjenje troškova proizvodnje kroz:

 • identifikaciju ušteda troškova za energiju i vodu u proizvodnom procesu i administrativnim i proizvodnim objektima preduzeća,
 • nuđenje više opcija realizacije tehničko-ekonomske optimizacije proizvodnog pogona
 • podrška identifikaciji i realizaciji sufinansiranja investicija kroz povoljne kredite i/ili grant sredstva.

Pored toga, predmetne usluge smo u mogućnosti izvršiti i po profit-share principu (princip dijeljenja profita/ušteda), nakon uspješne realizacije projekta. Time rizik za rad, rješenja i vođenje projekta do realizacije, preuzimamo na sebe te tek nakon ostvarivanja novčanih ušteda, a koji su rezultat aktivnosti optimizacije potrošnje energije i vode, svoje usluge i naplaćujemo.
Plus Minus d.o.o. nudi usluge podrške pri uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta EN 16001 – ISO 50001.

Nazad na usluge

IMATE PITANJE ZA NAS?