Održana konferencija “Novo doba za mikrokreditni sektor u BiH”

Objavljeno :

Bilo je zadovoljstvo učestvovati u jučerašnjoj međunarodnoj online konferenciji “Novo doba za mikrokreditni sektor u BiH”, koju je organizovao AMFI BiH- Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH, uz podršku “Finance in Motion”, u okviru projekta Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu “European Fund for Southeast Europe EFSE” i Zelenog fonda za rast #GGF te #KfW, njemačke razvojne banke. “Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije nemaju alternativu i ključni su u postizanju cilljeva ka dekarbonizaciji ekonomije i klimatskoj neutralnosti. Nemamo izgovora da ne krenemo većim i značajnijim koracima naprijed, a kako bi ostavili planetu Zemlju u pristojnom stanju za buduće generacije.”, istakao je Elvis Hadzikadic u okviru panela 4 – EKO INKLUZIJA. Konferencija je okupila više od 270 domaćih i međunarodnih eminentnih stručnjaka i konsultanata, predstavnika važnih međunarodnih institucija i mreža, regulatora, investitora, akademskih institucija kao i uspješnih kompanija.

IMATE PITANJE ZA NAS?