Održane jednodnevne obuke za energijske saradnike u javnom sektoru FBiH

Objavljeno :

Plus Minus, u partnerstvu sa nLogic Advisory i Proving d.o.o. Sarajevo, održala je jednodnevne obuke za energijske saradnike u javnom sektoru FBiH. Obuke su organizovane u skladu sa Pravilnikom o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH i uspostavljenim organizacionim šemama, a realizuju se za ukupno 2763 imenovana lica iz organizacione šeme upravljanja energijom u FBiH.
Projekt je organizovan uz pomoć Fond za zaštitu okoliša FBiH i podršku UNDP Bosnia and Herzegovina.

IMATE PITANJE ZA NAS?