OKOLIŠ, KVALITET ZRAKA I KLIMATSKE PROMJENE

Uposlenici Plus Minus d.o.o. su u proteklih više od 15 godina pružali usluge raznim domaćim i međunarodnim institucijama i agencijama (EBRD, WB, GiZ, UNDP, MoFTER, Ministarstvo okoliša i turizma FBIH, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBIH, Ministarstvo energetike i rudarstva RS, Ministarstvo zdravlja Srbije, veći broj opština u BIH, Fond za zaštitu okoliša FBIH, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnosti RS) pri: • pronalasku izvora finansiranja projekata zaštite okoliša, povećanja kvaliteta zraka i povećanja otpornosti/izloženosti klimatskim promjenama, • upravljanju i realizaciji projekata, • izradi strategija, zakona i podzakonskih akata iz oblasti okoliša, • podrška u procesu transpozicije EU direktiva u domaće zakonodavstvo (zagovaranje i razvijanje zakona i podzakonskih akata).

Nazad na usluge

IMATE PITANJE ZA NAS?