Predstavljena Studija potencijala obnovljivih izvora energije – Općina Konjic

Objavljeno :

Na sastanku koji je održan prošle sedmice u Konjicu, predstavljena je Studija potencijala obnovljivih izvora energije i potreba za energijom u općini Konjic, za čiju izradu su zadužene konsultantske kompanije nLogic d.o.o. Sarajevo i Plus Minus d.o.o. Sarajevo. Izrada Studije potencijala OIE će biti osnova za daljne strateške akcije koje lokalna zajednica treba poduzeti u cilju ispunjavanja obaveza, razvoja lokalne zajednice, te privlačenja domaćih i stranih investicija. Kroz Studiju će biti jasno definisane mjere i akcije za unaprijeđenje sistema korištenja energije, posebno OIE uz primjenu mjera energijske efikasnosti, kao i smjanjenje GHG emisija.

IMATE PITANJE ZA NAS?