RAZVIJANJE SOFTVERSKIH RJEŠENJA

SOFVERSKA RJEŠENJA


Nudimo izradu softverskih rješenja za energijsko, okolišno i društveno-odgovorno upravljanje za korištenje šire javnosti, ali i za internu upotrebu u preduzećima, korporacijama i finansijskom sektoru. Energijski efikasni izbori za vaš dom/poslovni prostor mogu uštedjeti čak i trećinu energijskog konzuma bez narušavanja nivoa komfora. Aplikacija ima za cilj pružiti osnovnu indikativnu ideju klijentu o profitabilnosti i prikladnosti ulaganja u projekte energijske efikasnosti ili obnovljivih izvora energije. Predstavlja pojednostavljeno sredstvo u vidu softverskog rješenja za prikaz poslovnog scenarija za ulaganje u energijsku efikasnost s perspektive potrošača, opskrbljivača energijom ili člana društva. Optimizacijom potrošnje energije, pored smanjenja troškova, klijent doprinosi i održivosti okoliša. Da bi se proračunale uštede energije, treba prije svega prikupiti podatke o potrošnji energije po pojedinim postojećim sistemima i podsistemima. Na osnovu tih podataka može se utvrditi bazna potrošnja koja služi za procjenu mogućih ušteda energije.

Proračun ušteda energije unutar kalkulatora se obavlja u skladu sa postojećim Zakonima, standardima i normama. U zavisnosti od odabira mjera energijske efikasnosti u objektu, klijentu je moguće pružiti detaljnu analizu ušteda energije. U suprotnom, ušteda energije se ekvivalentira uštedom odabranog referentnog objekta.Razvijena aplikacija nudi konkretan prikaz smanjenja emisija CO2 nastalih smanjenjem potrošnje energije primjenom odgovarajućih mjera energijske efikasnosti. Ova performansa je korisna i u komunikaciji strategije klijenta usmjerene ka smanjenju emisija CO2 ili promotivnih strategija o održivosti. Važna značajka aplikacije je izračunavanje opravdanosti projekta energijske efikasnosti. U ovoj fazi proračuna se ne uzimaju u obzir mogućnosti za finansiranje obnove energijske efikasnosti, već se isključivo prikazuje procjena investicije i moguće finansijske uštede ostvarene na osnovu implementacije mjera energijske efikasnosti.

NAŠI PROJEKTI

Ukoliko imate potrebu za softverskim rješenjima finansiranja projekata energijske efikasnosti, proračun ušteda energije i smanjenja emisija CO2 stojimo Vam na raspolaganju.

EE KALKULATOR


iOSMOTIVATOR


RSIMATE PITANJE ZA NAS?