Sistem daljinskog grijanja Pale

Objavljeno :

Sa zadovoljstvom dijelimo vijesti o transformacijskom projektu na Palama, Bosna i Hercegovina! Sistem daljinskog grijanja dobija dugo potrebnu modernizaciju, čineći ga čišćim, zelenijim i efikasnijim. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 10 miliona €. Planirano: ↪ Biomasa kao izvor energije: Nova 10 MW postrojenje za kotao na biomasu će biti izgrađeno, povećavajući operativnu efikasnost i smanjujući emisiju CO2. ↪ Modernizacija i proširenje mreže: Postojeća mreža za grijanje će biti rekonstruirana sa novim toplotnim podstanicama, smanjujući gubitke toplote i povezujući postojeće i nove zgrade. ↪ Poboljšana efikasnost: Nova softverska rješenja će optimizirati proizvodnju i dostavu energije, osiguravajući pouzdan i pristupačan sistem grijanja. ↪ Sigurnost snabdijevanja i ušteda troškova: Posebno sezonsko skladište biomase sa potpuno nezavisnom proizvodnjom drvnih peleta će osigurati sigurno snabdijevanje i uštedu troškova. Ovaj projekat donosi mnoge prednosti: ✔ Čistiji zrak i manji ugljični otisak za Pale. ✔ Ekonomski: Stvaranje radnih mjesta, niži računi za grijanje i podsticaj lokalnoj ekonomiji. ✔ Socijalni: Poboljšanje kvaliteta života stanovnika sa pouzdanim i pristupačnim grijanjem. Ovo je samo prva faza većeg plana – Faza 2 će se baviti još većim proširenjem mreže i povezivanjem još većeg broja korisnika. Kompanija Plus Minus Inženjering & Konsalting je bila odgovorna za tehnički dizajn, a Enova Konsultanti i Inženjeri za finansijsku, ekološku i socijalnu procjenu. Ponosni smo što smo uključeni u ovaj projekat i nestrpljivo očekujemo pozitivan uticaj koji će imati na Pale! #PaleDH #Modernizacija #ZelenoGrijanje #KlimatskeAkcije #Biomasa

IMATE PITANJE ZA NAS?