Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini

Objavljeno :

Jučer je, u gradskoj upravi Grada Mostara, održan sastanak u okviru projekta „Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini“ (SolarCET), finansiran od strane Slovak Aid funded Resource Mobilization Facility (RMF), a  implementira ga UNDP u BiH. Projekat ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih zgrada da koriste solarne panele i kolektore za proizvodnju obnovljive energije, kao mjeru podrške tranzicije  ka čistijoj energiju, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisija stakleničkih gasova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini. Nedostatak financijske podrške solarnim sistemima u smislu sufinanciranja početnih investicijskih troškova ili promjene načina povrata investicije od strane građana (npr povrat investicije kroz uštedu energije) u kombinaciji s energetskim siromaštvom i ekonomskim i društvenim utjecajem COVID-19, ograničavaju potencijalni rast korištenja solarne energije. Cilj tehničke asistencije, koju čine konsultanti ispred firmi Ceteor i Plus Minus, je razvijanje inovativnih mehanizma financiranja u četiri grada (Cazin, Gradiška, Mostar i Prijedor) za kućanstva, mala i srednja poduzeća i javne ustanove, koji će ukloniti ovu prepreku i omogućiti da se ubrza energetska tranzicija ka čistijoj energiji korištenjem potencijala sunčeve energije. Danas su na sastanku prezentovani konkretni mehanizma financiranja, koji će rezultirati objavom javnog poziva za građane za sufinansiranje ugradnje solarnih fotonaponskih sistema na njihovim objektima. #solarnisistemi #tranzicija #obnovljiviizvorienergije #finansijskimehanizmi

IMATE PITANJE ZA NAS?