Veliki dio bosanskohercegovačke geotermalne energije ostaje neiskorišten

Objavljeno :

Geotermalna energija je toplotna energija koja se dobiva unutar površine zemlje. Voda i/ili para prenose geotermalnu energiju na površinu Zemlje. Ovisno o svojim karakteristikama, geotermalna energija može se koristiti za grijanje i hlađenje ili se može iskoristiti za proizvodnju čiste električne energije. Međutim, za proizvodnju električne energije potrebni su izvori visoke ili srednje temperature, koji se obično nalaze u blizini tektonski aktivnih područja. Glavne prednosti su da ne ovisi o vremenskim uvjetima i ima vrlo visoke faktore kapaciteta; iz tih razloga, geotermalne elektrane su sposobne opskrbljivati bazno opterećenje električnom energijom, kao i pružati pomoć za kratkoročnu i dugoročnu fleksibilnost u nekim slučajevima. Geotermalna energija predstavlja jedno od najmanje istraženih područja korištenja obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Prethodna istraživanja utvrdila su temperature na lokacijama u Bosanskom Šamcu (85°C), Kaknju (54°C) i Sarajevu (58°C) koje su preniske za pokretanje proizvodnje električne energije, što je glavni razlog zašto se ove rezerve uzimaju u razmatranje samo kada je u pitanju eksploatacija toplotne energije. Geološka i hidrogeološka istraživanja potvrdila činjenicu da u sjevernom dijelu zemlje postoje pogodni uvjeti za korištenje ovog izvora energije sa akumulacijama geotermalnih voda temperature od 35-150°C. Međutim, do danas nije učinjeno sistemsko korištenje ovog potencijalno zanimljivog izvora čiste energije u BiH. U područjima gdje termomineralna voda prodire na površinu mali dio potencijala je trenutno iskorišten za grijanje turističkih, banjskih i poslovnih zgrada uglavnom pomoću toplotnih pumpi, dok je generalno korištenje ove vrste obnovljive energije za grijanje u BiH minimalno i oskudno. Uzrok toga su uglavnom visoki investicijski troškovi potrebni za geološka i hidrogeološka istraživanja te značajni rizik da sredstva uložena u istraživanje neće biti valorizirana. Kako je Bosna i Hercegovina zemlja u razvoju, ova finansijska sredstva je još teže pronaći. Određenu pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti nude međunarodni razvojni programi, koji su voljni finansirati istraživanje geotermalnog potencijala zemlje. Potrebna su veća ulaganja u istraživanje i realizaciju konkretnih projekata te da se kroz sistemski pristup radi na rješavanju različitih barijera kako bi se potencijali mogli bolje i lakše iskoristiti, jer u suprotnom ostajemo samo na potencijalima na papiru od kojih nemamo nikakve društvene koristi.  

IMATE PITANJE ZA NAS?